Teambuilding

Jeg arbejder med teamets indre motivation, tillid til hinanden og fælles retning i praktiske situationer fra dagligdagen

Jeg har i en årrække arbejdet med teams og deres udvikling. Mit fokus er ledelse af teams og teamets indre dynamikker og processer.

Velfungerende teams oplever flow, samhørighed og fælles fodslag. Det højtydende team har flad ledelse, leverer høj kvalitet og viser dyb ansvarlighed over for hinanden.

Evnen til at løse konflikter og projektledelse er vigtigt for gode teams.

Jeg tilrettelægger processer, hvor deltagerne reflekterer over egne og andres perspektiver.

Jeg inddrager redskaber som coaching, storytelling, taknemmelighed og anerkendelse af hinanden for at understøtte den gode kommunikation og trivsel.

Derudover kan psykologiske testværktøjer bruges til at skabe en dybere forståelse for teamets dynamikker, udfordringer og personernes forskelligheder.

Jeg er certificeret i bl.a. E-stimate og Insights Discovery Profile samt i Prince2 projektledelse.

Workshops og teambuilding skræddersys efter jeres behov og kan tilrettelægges hvor I vil. Hos jer eller et andet sted. Inden døre, ude i naturen eller som en kombination.

Teambuilding ude i naturen kan indeholde fælles aktiviteter som:

  • Teamcooking
  • Bygge teamtømmerflåder
  • Orienteringsløb i teams
  • Teamkonkurrencer
  • Teamlege
  • Teamteater
  • Bål
  • …og meget andet

Formålet er at styrke samarbejdet i teamet, at optimere fælles mål og visioner, at skabe rum for teamets refleksioner.

Jeg har skrevet artikler om teams.

 

Jane Flarup