Gratitude

Jeg har forsket i taknemmelighed og holder foredrag om emnet. Taknemmelighed kan noget særligt – bl.a. kan øvelser i taknemmelighed nedbringe stress, mistrivsel og depressioner – og fremelske god livskvalitet, glæde, optimisme, håb.

Jane Flarup