Forsker

I 2012 opdagede jeg noget mærkeligt.

Jeg var begyndt at coache 150 nystartede maskiningeniørstuderende på Ingeniørhøjskolen i Aarhus, der var sat sammen i teams på baggrund af personprofiler og individuelle samtaler.

Et halvt år senere kunne vi se, at frafaldet på første semester på studiet var reduceret med 50 pct. 

Fra cirka 21 pct. til 10 pct. Dette tal har været nogenlunde konstant siden dengang.

I Studievejledningen på Ingeniørhøjskolen hørte vi, at antallet af maskiningeniør-studerende i mistrivsel var faldet markant og kun få kom med klager over gruppesamarbejdet.

Vi gav os til at undersøge, hvad der var sket.

Vi opdagede, at trivslen var steget som følge af indførslen af disse tiltag. En kollega fra maskiningeniørstudiet og jeg skrev en konferenceartikel om resultaterne, som vi præsenterede på Harvard University.

Det blev til flere artikler og konferencer – bl.a. i Japan.

Lige siden har jeg forsket i, hvordan trivsel påvirker motivation, effektivitet, samarbejde og kvalitet.

I 2018 skrev jeg en afhandling om taknemmelighedsøvelser som en måde at skabe gode teams og høj positivitet på. Denne gang ud fra et forsøg med 41 maskiningeniørstuderende.

Hvis de kan, så kan alle. Og de kunne de…

I en forskningsgruppe, som jeg er medlem af, arbejder vi i dag med innovative forretningsmodeller: Hvordan kan vi stimulere de involverede personer til at turde tænke ud af boksen og tage dristige og radikale skridt.

Vi har særligt fokus på den sociale transition i den grønne transition.

Hvad karakteriserer ‘det grønne mindset’?

Tør vi tænke så grønt, som der er behov for?

Det tør vi, hvis vi lærer at se muligheder og holde fast i den positive spiral i al modgangen.

Positivitet handler om trivsel og livsduelighed. Det er forudsætningen for, at et menneske oplever en lyst til at lære og lyst til at skabe.

Jeg undersøger fænomener som følelsen af at kunne mestre noget. At man er herre over situationen. At man føler, at man selv bestemmer. At man oplever flow. At man er motiveret.

På min blog er der mange artikler om disse emner.

Jeg har deltaget i internationale konferencer, hvor jeg har præsenteret disse resultater.

Alt dette indgår som naturlige elementer i mine konsulentaktiviteter. 

Læs mere om mine udgivelser og forskningsartikler