Teambuilding

Jeg arbejder med teamets indre motivation, tillid til hinanden og fælles retning i praktiske situationer fra dagligdagen

Jeg har i en årrække arbejdet med teams

Mit fokus er ledelse af teams og teamets indre dynamikker og processer.

Velfungerende teams oplever flow, samhørighed og fælles fodslag. Det højtydende team har flad ledelse, leverer høj kvalitet og viser dyb ansvarlighed over for hinanden.

Et godt team skal kunne løse konflikter

Projektledelse er vigtigt for gode teams.

Jeg tilrettelægger processer, hvor deltagerne reflekterer over egne og andres perspektiver.

Redskaber til gode teamprocesser

Jeg inddrager redskaber som coaching, storytelling, taknemmelighed og anerkendelse af hinanden for at understøtte den gode kommunikation og trivsel.

Psykologiske testværktøjer kan inddrages, hvis teamet ønsker en dybere forståelse for dynamikker, udfordringer og personernes forskelligheder.

Jeg er certificeret i bl.a. E-stimate personprofiler og Prince2 projektledelse.

Workshops og teambuilding skræddersys efter jeres behov og kan tilrettelægges på steder, der passer jer. Inden døre, ude i naturen eller som en kombination.

Lad os gå ud og bruge naturen til:

  • Teamcooking
  • Bygge teamtømmerflåder
  • Orienteringsløb i teams
  • Teamkonkurrencer
  • Teamlege
  • Teamteater
  • Teambål
  • …og meget andet

Teamet skal samarbejde og finde fælles mål og visioner.

Sammen reflekterer vi over opgaverne og oplevelserne.

Som Stifinder og tidligere spejder har jeg styr på udfordringerne.

Jeg har skrevet artikler om teams.

 

Jane Flarup