Vil du møde mig outdoor

Du behøver ikke være jægersoldat eller kvæle kaniner for at møde mig udendørs. Vi kan mødes i tørvejr på stranden, i skoven eller andre spændende steder

 Foto: Christian Bloch Hansen. Spejdernes Lejr 2017 i sol og regn.

Når rammen ændres, sker der noget med indholdet, relationerne og læringen.

Når læring flyttes udendørs og finder sted sammen med f.eks. mad over bål, ændres hele perspektivet. Samtaler med din makker ude i det fri giver helt nye indsigter og udsigter.

Fred, ro, tryghed, højere trivsel og mindre stress er nogle af de positive effekter ved at inddrage naturen i et læringsforløb.

Foredrag og undervisning kræver andre redskaber, når friluftslivet kobles på.

Aktiviteter udendørs kan tilrettelægges for enkeltpersoner eller teams.

Naturen har en dokumenteret positiv effekt på det fysiske og psykiske velbefindende og trivsel. Det er forudsætningen for, at vi har lyst til at lære og lyst til at skabe.

Kig under mine forskningsinteresser og min blog og læs om naturlig ledelse og outdoor-ledelse.

Jeg er uddannet Stifinder og har mange års erfaring som bl.a. spejder.

Ved store grupper kan der være behov for at inddrage assistance til at styre bål, bygge tømmerflåder, arrangere teamkonkurrencer, teamlege eller teamcooking.