Workshops

Jeg har i en årrække arbejdet med virksomheder og organisationer om at styrke deres gode fortællinger. I de senere år har jeg koblet team-dynamikker og taknemmelighed på som emner til at styrke de anerkendende processer i organisationer.

Workshops og undervisning kan foregå hos jer eller i andre rammer som f.eks. udendørs.

Jane Flarup