Undervisning

Jeg har i en årrække undervist i organisations-psykologiske fag som:

  • Individers adfærd i organisationen.
  • Teamets dynamikker.
  • Ledelse og projektledelse.
  • Personlig udvikling
  • Coaching
  • Anvender testværktøjer som Insights Discovery og Estimate

Jane Flarup