Gå ud af dit kontor og hold møder i den fri natur. Og forskningen understøtter: Naturen udløser lykke-hormonet oxytocin

En bog, jeg har læst engang, havde titlen “Framing the Sign” (af Jonathan Culler, 1989). Jeg husker ikke ret meget fra bogen ud over, at den pointerede, at ved at ændre rammen, kan man ændre budskabet.

Det lyder totalt banalt, ikke?

Lad os koble ledelse på.

Du er leder.
Du sidder på din pind, og du møder dine medarbejdere på deres pind.
Engang imellem afholder I seminarer, kurser og weekender, lad os kalde det strategiseminarer og personaleweekender, på fine konferencehoteller.

Så sker der da lidt.

I sidder i andre lokaler, ved andre borde og spiser en anden slags mad end den, I kender fra jeres kantine.

Dagen efter er I hjemme igen, og alle de gode ideer er glemt.

Forskningen viser nemlig, at transfer-processen er svær – medarbejderen skal være motiveret for at lære (læs f.eks. Bjarne Wahlgren om ”Transfer mellem uddannelse og arbejde” på www.ncfk.dk). Prøv noget andet:

Gå ud og gå en tur

I et par årtier har vi snakket om Walk-the-Talk.

Det betyder noget i retning af, at du som leder skal gå foran og gøre det, du siger, du gør.

I andre kredse betyder det slet og ret at gå ud og gå en tur. At få sig en buddy og gå ud og diskuter jeres forhold til arbejdet og kollegerne. Samtaler på tomandshånd.

Kan det gøres endnu bedre?

Forestil dig, at du som leder afholder ALLE personalemøder og samtaler UDENDØRS. At strategimøder finder sted, mens I laver mad over bål. At jeres whiteboard og PowerPoint-præsentation skrottes og erstattes af aktiviteter ude i haven, i skoven, ved stranden, i parken, i naturen. At samtaler udendørs akkompagneres af fuglefløjt, susen i træerne og havets bølger.

Hvorfor nu det?

Fordi vi ved fra forskningen, at musik, naturen, berøring, mad udløser hormoner, som skaber glæde og lykke i kroppen. Dopamin og kærlighedshormonet oxytocin er med til at skabe den varme, flydende fornemmelse, som kan få kroppen til at afspænde og åbne sig og skabe tættere relationer mellem mennesker.

Det lille spædbarn ville dø, hvis det slet ikke blev berørt. Når stressede mennesker skal afstresses, bruger mange terapeuter naturen som redskab – f.eks. stresshaver.

Men hvad har det med ledelse at gøre? Meget.

Ledelse af trivselsmodellen PERMA – og hvad er så det?

Vi ved også fra forskningen, at mental sundhed er en af forudsætningerne for trivsel.

Den amerikanske psykolog Martin Seligman har udviklet modellen PERMA, som handler om forudsætningerne for mental sundhed. Modellen har fem bogstaver, der er en forkortelse af:

  • P – ositivitet
  • E – ngagement
  • R – elationer
  • M – ening
  • A – At præstere/at lykkes

De fem bogstaver handler om, at positive tanker skaber positive følelser.
Positive følelser skaber positive tanker.
Ved at tænke positivt om os selv, føler vi, at vi duer til noget – at vi er gode nok, som vi er.

Så får vi måske lyst til at engagere os mere, fæle at tiden flyver afsted, vi oplever flow, og vi har mod på at åbne os for tætte og autentiske relationer med andre mennesker. Og har vi tilmed oplevelsen af mening med det, vi laver, der hvor vi er og med dem, vi er sammen med.

Vi føler, at vi lykkes, at vi præsterer og mestrer det, vi gerne vil. Og at vi har robusthed til at blive bedre til det, vi er knap så gode til. Så er der skabt forudsætningen for mental sundhed og trivsel, ifølge Martin Seligman.

Trivelselsmodellen på dansk

Men der mangler noget.

Den danske positivpsykolog Hans Henrik Knoop har i sin videreudvikling af modellen koblet et H på:

  • H – elbred

Kost, søvn, balancen mellem arbejde og fritid, ren luft, motion, vand, gode helbredsmæssige vaner. Alt det, der skal til for at bygge en sund sjæl op i et sundt legeme, som man vist siger. Ro, renlighed, regelmæssighed, som et mantra inden for børneopdragelsen engang lød.

Knoops trivselsmodel viser, hvad der så sker, når alle disse seks faktorer kommer i sving:

Mennesket får lyst til at skabe og til at lære. Motivationen springer som et springvand og er selvforstærkende ned i de basale forudsætninger, der bliver endnu stærkere, mere robuste. Mere dopamin og oxytocin. Et skvulp endorfiner, hvis der kobles fysisk bevægelse og motion på.

Snobrød, shelters og medarbejdernes trivsel – det er virksomhedens brand

Forestil dig, leder, at du er leder af trivsel og lykke.
Du er leder for medarbejdere, der trives, fordi de har lyst til at lære og lyst til at skabe. Dine medarbejdere føler sig robuste.

Mon du kan se det på bundlinjen?

Forestil dig, at I på jeres arbejdsplads f.eks. bruger shelters, hvor man kan overnatte, at I bager snobrød over bål og snakker om nye ideer og evaluerer på de gamle. Frokost indtages altid udendørs på bænken, på taget, i haven. Møder finder sted gående, stående, siddende, udendørs. At I inviterer pårørende, leverandører, kunder med til familiedage i skoven, ved havnen.

De bliver jeres netværk ud over virksomhedens fire vægge.

Gode ambassadører.
God omtale.
Nære værdier.
Naturen.

Det kaldes branding.