Syv lande med kvinder som statsledere har knækket coronasmittekurven. Det skriver businessmagasinet Forbes. Er alle kvinder female leaders? Nej. Kan female leadership læres af mænd? Svaret er ja. Jeg træner mænd og kvinder i at arbejde med deres feminine sider som leder. Vi starter med en test af personlighedstræk.

Syv lande, syv statsledere, syv kvinder

Forbes skriver (13/4 2020), at Taiwan, Tyskland, New Zealand, Norge, Finland, Island og Danmark har klaret sig godt med at knække coronasmittekurven. Alle syv lande er ledet af kvinder.

Illustration: www.forbes.com.

Artiklen beskriver de syv statslederes svar på coronasmitten:

  • Truth: Tysklands Angela Merkel stillede sig op og sagde sandheden: ”Det er alvorligt”.
  • Decisiveness: Taiwans leder traf hurtigt beslutningen som et af de første lande med nedlukning.
  • Tech: Islands leder indførte straks masse-tests og Finlands leder spreder informationer til landets fjerne egne om corona via de sociale medier.
  • Love: Både Norges leder og Danmarks leder har brugt TV til at tale direkte til børnene, og Danmarks leder taler om at stå sammen hver for sig.

Så vidt Forbes.

Hvad kan kvinderne?

Luk øjnene og tænk en topleder. Så ser de fleste en mand for sig.

Men forskningen viser, at kvinderne faktisk er bedre end mændene.

Female leadership og mange kvindelige ledere kan noget, som er afgørende vigtigt i moderne organisationer og virksomheder.

Evnen til at motivere og skabe commitment.

De bedste ledere er kvinder

To norske forskere fra Handelshøyskolen BI har forsket i effektiv ledelse. Øyvind Martinsen og Lars Glasø (2014) har undersøgt 3000 norske ledere (heraf 900 kvinder, 900 fra topledelse, 900 fra den offentlige sektor).

Forskerne kom frem til, at:

De bedste ledere generelt er kvinder i den offentlige sektor.

Forskerne målte 3000 norske ledere på fem personlige træk. Testen kaldes Big Five (femfaktor).

Big Five – fem faktorer

Al forskning i personlighedstræk tager udgangspunkt i Big Five (Paul Costa & Robert McRae, 1992; Sackett et al, 2017; Soto et al, 2017), og den fokuserer på personens grad af:

Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness, Conscientiousness. Disse træk måles ved et spørgeskema.

Jeg laver disse tests på ledere og andre ved hjælp af profilværktøjer fra den danske personlighedstestudbyder, E-stimate. Læs mere her.

Fem vigtige træk hos den effektive leder

De norske forskere fandt følgende egenskaber hos den effektive leder:

  • At sætte mål, grundige og følge op (methodical)
  • At støtte op og inkludere andre (sociable)
  • Innovative, nysgerrige og ambitiøse (open to new experiences)
  • Initiativrige og klar kommunikation (outgoing, extraverted)
  • Håndterer pres på jobbet (emotionally stable)

Empati

Resultaterne fra forskningsprojektet viser, at kvinder scorer højt på de første fire træk. Mænd scorer højere på emotionel stabilitet.

Forskerne påpeger, at det ikke nødvendigvis er en skidt ting, at kvinderne er mere følelsesmæssigt påvirkelige. Kvinders evne til at lade sig påvirke emotionelt i situationen er en fordel i moderne organisationer.

Det kaldes empati.

Den kolde leder er der ingen, der bryder sig om. Både mandlige og kvindelige ledere kan være kolde. Mænd kan også være empatiske.

Female leadership kan læres – noget af det

Big Five er en træk-test. Den viser en persons træk, og disse træk er ret konsistente.

Cirka 50 pct. i en personlighed er genetisk. Cirka 30 pct. er bestemt af miljøfaktorer. 20 procent er den frie kapital, som kan bearbejdes.

Det betyder, at mennesker er, som de er. Mennesker er ret konsistente under overfladen.

Men female leadership kan læres – i hvert fald noget af det.

Vi har 20 pct. at arbejde med.

Jeg anvender E-stimates profilværktøjer til at kortlægge lederens personlighedstræk. Læs mere her.

Ledertræningen tager fat i de 20 pct. og sammen tilrettelægger vi et individuelt forløb, hvor de stærke og svage sider er i centrum.

Prøv selv. Læs mere her.

 

Kilder:

What Do Countries With The Best Coronavirus Responses Have In Common? Women Leaders. https://www.forbes.com/sites/avivahwittenbergcox/2020/04/13/what-do-countries-with-the-best-coronavirus-reponses-have-in-common-women-leaders/?fbclid=IwAR0me8V-byH5nyZ8YotWXWZQhiu8bUCALwDQNFUUG2KVmu3zC6e0vwiGBY8#98684a63dec4

Personality for Leadership. https://www.bi.edu/research/business-review/articles/2014/03/personality-for-leadership/