Tag en femfaktor-personlighedstest og find drømmejobbet. For virksomheder er der penge at spare ved at teste kandidaterne

Skal du være brandmand eller atomfysiker?

Skal du have nyt job eller leder du efter en ny medarbejder?

Passer du til det job, du søger?

Passer jobbet til dig?

Hvad koster en fejlansættelse – for dig og for virksomheden?

Spar tid og penge – tag en femfaktor-test

For dig er det en træls situation at søge det forkerte job. Der er store personlige omkostninger.

For virksomheden koster det tusindvis af kroner at hyre den forkerte medarbejder.

En undersøgelse viser, at det koster 25 ugers løn at ansætte en medarbejder, som efterfølgende fyres eller går selv.

Det er for dyrt, for dumt og det kan undgås.

Jeg er certificeret i femfaktor-test

Jeg har i 10 år lavet profiltest til teambuilding og rekruttering af medarbejdere og ledere.

Jeg bruger e-stimate internationals testsystemer, som er udviklet på baggrund af femfaktor-modellen.

Jeg er certificeret og er på master class-niveau i e-stimates testværktøjer (Big Five/femfaktor). Ring og hør nærmere. Kontaktinfo finder du her. 

Men en test kan aldrig stå alene – du skal have en samtale om din test

En test af dine karaktertræk og personlighed kan aldrig stå alene.

Kun du kender baggrunden for dine svar i testen.

Det er kun dig, der kan forklare, hvordan din personligheds dynamik og samspil med andre mennesker fungerer. Kun du kan uddybe, hvordan og hvorfor du reagerer i bestemte situationer.

Det forklarer testen ikke, så det snakker vi om:

 • Et drømmejob er, når du ser din personlighed folde sig ud i jobbeskrivelsen
 • En jobansøger passer til jobbet, når personlighed og jobbeskrivelsen går hånd i hånd
 • Teamet spiller optimalt, når der er forskellige personlighedstyper
 • En leder skal have bestemte personlighedstræk for at kunne skabe følgeskab blandt medarbejderne

War of Talent

Rekruttering kaldes i vore dage for War of Talent, fordi der er mangel på arbejdskraft i visse brancher.

Kampen om talenter er benhård og omfatter alle aldre af medarbejdere.

Begrebet ‘generationsudfordringer’ om det ‘grå guld’ er derfor dødt og borte (burde være). Selvom en del desværre stadig tænker i disse baner.

For dem kan et nyt begreb være behjælpeligt: ‘generationsledelse’. Når man skal forstå og rekruttere generation X, Y, Z osv.

Employer branding er et andet ord for HR-anstrengelserne for at skaffe medarbejdere.

Der er gang i den derude.

Femfaktor-modellen måler dine karaktertræk

Rekruttering går begge veje: du søger job – virksomheden søger en medarbejder.

Du søger et job på grund af indholdet. Men hver femte siger op på grund af chefen.

Det er smart, klogt og billigt på den lange bane at tage en personlighedstest.

Det gør mange virksomheder og organisationer for at undgå fejlansættelser.

Men du kan også tage en personlighedstest.

Stå skarpere i jobsøgningsprocesser. Læs mere her.

Du svarer på 250 spørgsmål

Femfaktor-modellen viser, hvad du har svaret til 250 spørgsmål.

Respondenten (det er dig) kan møde et spørgsmål som: “Jeg prøver ofte fremmed mad” – hvor spørgsmålet måler din åbenhed for nyt.

Mens: “Jeg kan lide de fleste, jeg møder” måler din grad af udadvendthed.

I nogle job er det vigtigt at være åben for nyt – fx. hvis du er sælger.

I andre job er det vigtigt ikke at være for udadvendt – fx. hvis du får energi af at fordybe dig i komplicerede opgaver som fx. statistiske beregninger.

Hvorfor hedder den femfaktor?

Det gør den, fordi den måler dig på fem overordnede faktorer.

Hver af de fem faktorer har seks underkategorier. De kaldes træk og er dine personlighedstræk.

I alt bliver du målt på 30 karaktertræk.

Testen hedder også Big Five og Neo-Pi’r.

De fem faktorer

 • ekstraversion (indadvendt-udadvendt) – du måles på graden af ekstraversion
 • neuroticisme (bekymret-rolig) – du måles på, hvor meget du bekymrer dig
 • åbenhed (konventionel-original) – du måles, hvor åben du er over for nyt
 • samvittighedsfuldhed (uansvarlig-samvittighedsfuld) – du måles på, hvor loyal og samvittighedsfuld du er
 • venlighed (irritabel-godmodig) – du måles på din venlighed eller i hvor høj grad du bliver irritabel

Lad os kigge på samvittighedsfuldhed

Faktoren ‘samvittighedsfuldhed’ har seks træk:

 • lav selvtillid – høj selvtillid
 • ustruktureret – struktureret
 • lav pligtopfyldenhed – pligtopfyldende
 • uambitiøs – ambitiøs
 • lav selvdisciplin – høj selvdisciplin
 • lav omhyggelighed – omhyggelig

Du måles på disse personlighedstræk. Din samvittighedsfuldhed kan være anderledes sammensat end din kollegas, selvom I overordnet set har den samme grad af samvittighedsfuldhed.

Lyder det forvirrende? Ring og hør nærmere om en test og samtale. Læs mere her.

Hvem har opfundet femfaktor-modellen – kaldes også Big Five?

Femfaktor-modellen (Big Five) er en empirisk opbygget test. Det betyder, at den er baseret på selvrapportering.

Personer udfylder selv spørgsmål om, hvordan de ser sig selv.

Lige siden Antikken har vi interesseret os for menneskets personlighed. I slutningen af 1800-tallet begynder en udvikling med testsystemer på baggrund af spørgsmål at tage form.

Forskere indsamlede ord i ordbøger og andre steder, der beskriver personlighedstræk. Efterfølgende begyndte de at gruppere spørgsmålene i hovedkategorier til at beskrive menneskers karaktertræk.

I 1985 udviklede Costa og McCrae den første personlighedstest bygget på Big Five-personlighedsteorien.

I dag findes der mange andre profiltests, baseret på samme metode med selvrapportering.

Forskerne har gennem tiden diskuteret, om antallet af fem faktorer er nok eller for lidt.

Psykologen Cattell argumenterede allerede i 1940’erne for 16 overordnede faktorer, hvorimod Eysenck mente, at tre faktorer er tilstrækkeligt.

Hvor troværdig er femfaktor-modellen?

Femfaktor-modellen er bredt benyttet som teorigrundlag i nyere empirisk forskning som psykologi, medicin og sociologi.

Ud fra tvillingeundersøgelser er der påvist stor arvelighed af de fem personlighedstræk. Tvillinger i to forskellige lande og miljøer udviser de samme træk.

Personlighedens biologiske grundlag fremhæves ofte til at udgøre cirka 50 pct. i et menneskes karaktertræk.

Miljøets påvirkning svarer til cirka 30 pct. De sidste 20 pct. er en form for ‘åbent rum’. Her vil man se personens egen udvikling og andre påvirkninger gennem livet udspilles.

Personlighedstrækkene er påvist i forskningen til at være forholdsvis stabile over hele livsforløbet, ligesom fx intelligens er det.

Femfaktor-modellen har altså en høj grad af konsistens.