Historier koblet med taknemmelighed er det nye sort. Medarbejdernes gode historier skaber anerkendelse og trivsel. Kursus i marts og oktober 2020 om trivsel, taknemmelighed og historier.

Historier koblet med, at du som leder indfører det lille tak, skaber endnu mere trivsel. Det har den gode leder længe vidst. Nu kan alle andre hoppe på vognen på et 1-dags lørdagskursus på Folkeuniversitetet.

Storytelling – hype eller nope?

For 20 år siden var storytelling i organisationer det mest hypede inden for ledelse. Så gik der hverdag i historierne, faktisk så meget, at jeg har hørt storytelling omtalt som død og borte.

Præcis som da vi alle sammen talte om it og der var hele tillæg i aviserne, der kun handlede om it (jeg var dengang ansat som journalist på Jyllands-Postens it-redaktion, se mere: journalist-og-forfatter). Få år senere blev alle disse tillæg lukket. Argumentet var, at it er kommet for at blive og er en integreret del af hverdagen. Så hvorfor beskæftige sig mere med it som noget særligt.

Der er al mulig grund til at beskæftige sig med historier som noget særligt.

Historier kan noget

Historier siger noget om den person, der fortæller historien. Historier skaber fællesskaber. Og historier er den lim, der kaldes kultur.

Historier handler om relationen mellem en fortæller og en lytter. Mens vi lytter eller fortæller, flyder der en strøm af positive emotioner rundt i vores krop. Vi åbner hjerter og ører for hinanden. Det er det samme, der sker, når vi lytter til eller selv spiller musik, når vi berører et menneske med hænder og hud eller omfavner hinanden med ord og varme tanker.

Historiefortælling er ikke bare tidsfordriv og hygge. Gode historier kan forbedre relationer mellem mennesker, øge robusthed i den enkelte, nedbringe stress og sygefravær, forbedre livskvalitet og trivsel.

Gode historier udløser lykkehormoner

Fra forskningen i fortællinger ved vi, at gennem den gode historie om dagligdags begivenheder på jobbet, i familien, blandt venner og hos den enkelte udløses en kaskade af positive emotioner og lykkehormonet oxytocin, som har den positive bivirkning, at det reducerer stresshormonet kortisol.

Ved at fortælle gode historier kommer mennesker ind i en positiv spiral, der til syvende og sidst fører til følelser som taknemmelighed, optimisme, lykke, kreativitet, glæde, kærlighed, leg osv. Det har psykologen Barbara Fredrickson forsket i og skrevet bøger og artikler om.

Hvad har det med ledelse at gøre?

Det har alt med ledelse at gøre

Lederens opgave er at skabe gode rammer på arbejdspladsen, så medarbejderne trives. Når lederen inddrager historier som et redskab, betyder det helt konkret, at lederen anerkender medarbejdernes syn og måder at fortælle på. Lederen værdsætter deres fortællinger og anvender disse bidrag til f.eks. at styrke kulturen og virksomhedens brand.  Lederen har fokus på, at gennem fortællinger skabes der menneskeværdige og menneskevenlige arbejdsmiljøer.

Og hvis den gode leder er rigtig klog, tager han/hun fat i redskabet anerkendelse version 2.0 og indfører ordet tak til medarbejderne for deres fortællende bidrag og gør det til en kultur, hvor vi anerkender hinanden og takker for hinandens indsatser. Taknemmelighed avler taknemmelighed. Det ved vi fra forskningen.

Professor i taknemmelighed

Taknemmelighedsprofessor Robert A. Emmons har i 30 år forsket i, hvad taknemmelighed gør ved mennesker. Taknemmelighed er det lille ord tak til et andet menneske, som vækker varme følelser i både den, der takker og den der modtager takken. Og med et selv tak sendes anerkendelsen retur til den der takker. Kort sagt er taknemmelighed et quick fix til at få de positive emotioner til at flyde frit. Mellem to eller flere personer opstår en tættere relation og dybere anerkendelse af hinanden.

Historier – og ledelse

For sammen med den gode historie, anerkendelsen af personernes fortællende bidrag, kan der udvikles den taknemmelige organisation. Ledelsespsykologen Kim Cameron har i mange år forsket i positive leadership, hvor han taler om grateful organizations. Det er den organisation, der er til for medarbejdernes skyld. Deres motivation og trivsel er afgørende for, at organisationen og virksomheden klarer sig godt og har et stærkt brand.

Ingen gider arbejde i en organisation, der møder medarbejderne med utaknemmelighed eller ligegyldighed. Ingen har lyst til at arbejde et sted, hvor ledelsen ikke går foran og italesætter en kultur, der inddrager medarbejdernes syn på verden. Ingen ønsker en ledelse, der ikke lytter til medarbejdernes og deres historier.

Den anerkendende leder fortæller historier

En organisation, der udviser taknemmelighed for, at medarbejderne er der, og at de stiller deres liv og historier til rådighed for kollegerne, er en positivt tiltrækkende organisation. På den måde bliver der skabt en fælles identitet, som både er attraktiv for nye medarbejdere og bedre til at fastholde de gamle. Det har jeg skrevet en bog om – Da manden ville lære dem at fortælle historier (udgivelser).

Det er en sandhed, som den gode anerkendende leder kender.

Alle andre kan lære det.

Vil du vide mere? Tag på et 1-dags lørdagskursus på Folkeuniversitetet.