Kære leder. Har du hørt om anerkendende ledelse? Nu kommer version 2.0: taknemmelig ledelse. Taknemmelighed er et redskab, der skaber stærke relationer mellem mennesker og styrker kreativitet, livsglæde og trivsel. Anderledes sagt: taknemmelighed er et ledelsesredskab for dig, der synes, at appreciative inquiry og ledelsesbaseret coaching føles vanskelig at håndtere i det daglige. Om AI – læs David L. Cooperriders Håndbog i anerkendende udforskning: Ideer til forandringsledelse (2011) og om coaching – læs bl.a. Reinhard Stelters bog Tredje generations coaching (2012). Taknemmelighed kan lidt populært sagt sammenlignes med tre ryk og en scoring.

Hvad er taknemmelighed

Taknemmelighed (på engelsk: gratitude og gratefulness) er en videreudvikling af anerkendende ledelse. Den amerikanske psykologi-professor Robert A. Emmons (se hans hjemmeside på https://greatergood.berkeley.edu/) har i 20 år forsket i gratitude. En af Emmons’ konklusioner, som han har dokumenteret med stribevis af forskningsprojekter, er, at ved at arbejde med taknemmelighed kan man ændre et negativt livssyn med stress, depression og dårligt helbred til et positivt livssyn. Og med et positivt livssyn åbner man for glæde, robusthed og lykke. Forestil dig, at du er leder af en kreativ arbejdsplads med høj trivsel og lav mistrivsel som stress, sygefravær og gennemtræk af medarbejdere.

Den taknemmelige leder smitter

Men kan du som leder bede dine medarbejdere om at skrive i en taknemmelighedsdagbog på daglig basis?

Nej vel. Men du kan gøre noget andet, for Emmons’ har endnu en pointe: Taknemmelighed smitter. Hvis du som leder bruger krudt på at takke (af hjertet – ikke uægte!) dine medarbejdere for deres indsats, resultater og bidrag til kulturen og bundlinjen, skaber du det, som Emmons kalder for ”prosocial adfærd”. Det betyder på dansk, at den, du takker, føler en tilknytning til dig, fordi vedkommende føler sig set, hørt og forstået. Hvis du peger på forbedringspunkter, skal du altid takke for den samlede indsats.

Den taknemmelige organisation

Hvis du som taknemmelig leder (ægte taknemmelighed, tak!) går rundt og viser din taknemmelighed, får du resten af organisationen til at vise dig taknemmelighed, og det føles godt. I vil spejle hinanden (læs om spejlneuroner i hjernen på www.peterlundmadsen.dk) og på den måde sammentømre organisationen. Organisationer med en høj kvalitet i f.eks. taknemmelighed holder mere på medarbejderne (læs Kim Camerons bog Positive Leadership fra 2012). Men det kræver, kære leder, at du går foran og arbejder med din egen taknemmelighed. Måske er du ikke taknemmelig af natur – du kan teste på Emmons’ hjemmeside, hvor taknemmelig du er. Men du kan også spørge dig selv, hvor ofte du siger tak til andre eller dig selv for noget.

Øvelserne

Emmons anbefaler en øvelse, som han har bygget sin forskning op over:

  • Skriv tre sætninger i en lille dagbog hver aften ved sengetid, der indledes med ”jeg er taknemmelig for….”

Der er forskningsmæssig evidens for, at man sover bedre, at man slipper sine bekymringer, at man udløser de positive lykkehormoner i kroppen, og at man afspænder og afstresser. Det virker faktisk med det samme, siger forskningen. Læs f.eks. Emmons og McCulloughs banebrydende artikel “Counting Blessings Versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Daily Life” i Journal of Personality and Social Psychology (2003, Vol. 84, No. 2, 377–389).

Tak.