Tag trivsel – tag ikke kampen.

Drop de negative tanker og fokuser på det positive og på det, der virker.

Det er lettere sagt end gjort.

Unge er i mistrivsel. Gamle er i mistrivsel. Medarbejdere mistrives. Måske mistrives hele samfundet.

Det kan man godt gøre noget ved.

Træning i trivsel

Jeg forsker i og arbejder med positive emotioner som trivselsfremmende faktorer i teams og i menneskers liv.

Disse faktorer er vigtige:

  1. Fokus på det, der virker – det positive – for at blive bedre til at udholde det svære og negative
  2. Engagement og motivation – find det, du brænder for
  3. Relationer – styrk dit netværk, din familie, partner, børn, kolleger
  4. Mening – hvordan finder du mening i det meningsløse?
  5. Præstationer – noget kan du, og det skal anerkendes af andre og dig selv, så du får gode oplevelser
  6. Dit helbred – motion, vandreture i naturen, løb, god mad, søvn, musik, kreativitet

Herfra er der mulighed for at opleve nysgerrighed til at skabe og lyst til at lære nyt (det viser forskningen – bl.a. Hans Henrik Knoops forskning, DPU).

Nysgerrighed og lyst peger tilbage på de seks faktorer. Og så fortsætter det derudaf.

Hvor ved jeg det fra?

Det ved jeg fra min egen forskning siden 2018. Læs indlæg på min blog – fx. her. Jeg underviser, coacher, superviserer og skriver om trivsel – blandt medarbejdere, studerende, ledere, undervisere og i teams.

Siden 2020 har jeg samarbejdet med professor Peter Lindgren (Aarhus Universitet) om trivsel til at styrke business-innovation. Hans koncept om Multi Business Model Innovation (MBMI) og min trivselstilgang har været præsenteret flere gange på internationale konferencer.

Vores forskning er udvalgt

Blandt 1700 indsendte bidrag er vi inviteret til at deltage i den velrenommerede EURAM-konference i juni 2023 på Trinity Business School i Dublin, Irland. Vores artikel er blevet double-blind peer-reviewed med henblik på senere at blive publiceret i et forskningstidskrift. Det er vi dybt taknemmelige for – taknemmelighed er iøvrigt også et trivselsfremmende redskab som anerkendelse version 2.0. Det har jeg skrevet meget om – se fx.her.

Mennesker og teams i trivsel trods vild modgang – ny forskning viser

At de er modige, visionære og kan håndtere alt det negative ved også at have fokus på det, der fungerer og giver ambitiøse muligheder.

I vores forskning undersøger vi, hvordan mennesker kan bevare mod, visioner, kreativitet og lyst til at lære og skabe i voldsomme situationer. Vi har undersøgt en gruppe ledere og deres måde at agere med høj cigarføring trods kæmpestore udfordringer.

Vi kan se, at personerne har formået at bevare et positivt mindset, trods ekstremt voldsomme vilkår. De har fokus på muligheder og på det, der fungerer. De tør tage modige, visionære og balancerede beslutninger. De har styr på det negative og vender ofte det negative til noget positivt.

Stærke ledere trives

Vores undersøgelser viser:

Modige ledere er drevet af trivsel. Bange ledere er presset af deres egen mistrivsel.

Modige ledere er visionære og kommunikerer. Bange ledere har få eller ingen bæredygtige ideer og kommunikerer lidt eller intet.

Modige ledere dyrker teams og netværk udadtil og indadtil. Bange ledere skærer ned i netværk, kontakter, projekter.

Modige ledere tænker i samarbejde, kompetenceudvikling og koncepter. Bange ledere holder kortene tæt på kroppen og reducerer kompetencer i blinde.

Er du modig eller bange?

Bange ledere og bange medarbejdere befinder sig i en negativ spiral. Ifølge forskningen fører det til kamp, depression, stress, konflikter og destruktiv adfærd.

Modige ledere befinder sig i den positive spiral, hvor de – trods kæmpestore udfordringer – formår at holde skruen lige i vandet og løser problemerne. Enten inden for de rammer, der er pt. Eller ved at løfte perspektivet og tænke business ind i helt nye og bæredygtige paradigmer.

Vi ser modige ledelsesbeslutninger, der både er inkrementelle, radikale og disruptive – og med fokus på bæredygtighed.

Lær mere

Jeg har arbejdet med mennesker, studerende, ledere, medarbejdere – individuelt og i teams i mange år – ved hjælp af disse redskaber.

Foredrag, workshops, kurser, forskning, artikler. Skræddersyet. Online, virtual. Outdoor, indoor.