Dorsk som en kamel. Nedlukning og smittefrygten bider i knoglerne. Dine medarbejdere er sendt hjem for at arbejde fra privaten. Alle arbejdsrelaterede møder finder sted på skærmen. De mistrives og keder sig. Brok og frustrationer blomstrer. Hvad gør du som leder? For du skal ikke være i tvivl: Der er en vigtig ledelsesopgave for dig!

Relationer er tryghed

Nogle medarbejdere elsker at arbejde hjemmefra. Andre savner at møde ind på pinden og være sammen med kollegerne. Fælles for alle er, at vi som menneskedyr har det bedst i relationer.

Vi oplever mest tryghed, når vi er i en gruppe.

Vi er byttedyr

Vi kan bedst lide gode og stærke relationer. Vi trives, når vi føler, at vi hører til et sted og er i kontakt med de andre. Ethvert dyr, der udskilles fra flokken, er et byttedyr. Det ved vores dyrehjerne. Byttedyret oplever farer overalt. Dyret bliver spist af andre dyr. Derfor skaber isolationen, nedlukningen og smittefrygten en tiltagende mistrivsel.

Fra kedsomhed til stress og depression er der ikke langt. Det viser forskningen.

Som leder kan du ikke bare lade stå til. Du kan ikke regne med, at de ansatte selv finder ud af det. Det er ikke alt, der kommer frem på skærmen til online-møderne. Telefonopringninger er et billigt trick, der ikke holder i længden.

Mistrivsel og brok

Dine medarbejdere løser deres opgaver. Men de keder sig. De mistrives.

Mistrivsel dækker over en række negative følelser som apati, tristhed, vrede, pessimisme, opgivenhed, energiforladthed, lavt selvværd….

Du får som leder ikke det optimale ud af dine medarbejdere. Du mistrives sikkert også selv. Du er måske heller ikke selv verdens mest charmerende leder? Det kører på pumperne.

Leder: hvad gør du?

Hvilke redskaber kan du trække på for at komme kedsomheden og mistrivslen til livs.

I din værktøjskasse er der nogle redskaber til at mentaltræne dig selv og dine medarbejdere, så I får fat i de positive følelser af håb, optimisme, kreativitet, kærlighed og energi.

Frem i skoen

Du skal som leder frem i skoen. Nu må du gå foran og trække læsset. Hvordan gør du det?

Nogle redskaber

Vis dig selv: Du skal sørge for at skabe en tæt, varm kontakt til alle i afdelingen, teamet, gruppen, så ingen føler sig overladt til sig selv.

Du gør noget: Du organiserer daglige online-kontakt. Virtuelle kaffemøder, fx. morgenkaffe, fælles frokost, hvor der luftes ud i small talk og tanker.

Du uddelegerer: Lad medarbejderne komme ind over disse opgaver på skift, men det er dig, der er ansvarlig for, at der sker noget.

Du er tydelig: Du sætter rammer op om, hvordan opgaveløsning kan finde sted. Fx. lader du medarbejderne selv sparre, du kan sammensætte medarbejderne i mindre hold, der løser opgaver sammen, du lader dem vurdere og prioritere vigtighed og indhold i opgaver.  Men du sikrer dig, at I har hyppige møder, hvor I drøfter disse ting.

…flere redskaber

Du stiller spørgsmål (ikke svar): Du lægger ekspertrollen på hylden og lader medarbejderne komme med svarene.

Du skaber kultur: Du går foran og viser en tydelig kultur, der anerkender.

Du er selskabelig: Du organiserer fyraftensmøder, hvor der er et selskabeligt indslag eller et spændende foredrag.

Det vigtigste: Du takker (af et ærligt hjerte – ikke for at fake).

Hvorfor lige tak?

Tak er ikke bare et fattigt ord. Forskningen i taknemmelighed viser, at dette lille ord har en stor betydning, når vi snakker udvikling af gode ledere i sunde og anerkendende organisationer med høj trivsel. Vi kalder det grateful organizations.

Det er den type organisationer og virksomheder, hvor man siger tak til hinanden, fordi man er der, og for det, man bidrager med.

Effekter af tak

Hver gang ordet tak tages i brug, sker der en masse positivt:

  • Relationen styrkes mellem den, der takker, og den, der takkes
  • Begge parter føler sig set, hørt og forstået (anerkendt)
  • De positive følelser stimuleres – håb, optimisme, mod, kreativitet, kærlighed, glæde, lykke
  • Og for hver gang, man bruger ordet tak, sker det hele igen og igen

Er det ikke lige det, vi har brug for i denne corona-tid?

Lær mere om redskabet tak i mental træning.